Els millors preus, actualitzades al 2020!

Els preus baixen quantes més propietats administreu

La factura és a mes vençut en el cas de que es superi el límit mínim de propietats. El pagament es realitza mitjançant Paypal o Domiciliació Bancària.

Calculeu aquí quin seria el vostre cost:

 propietats

0 €/mes

Nº propietatsPreu per propietat
Fins a 50GRATUÏT, sense limitacions.
Pot incrementar-se fins a 350 propietats.
De 51 a 990.05 € /prop/mes
De 100 a 4990.04 €/prop/mes
De 500 a 9990.03 €/prop/mes
De 1000 a 24990.02 €/prop/mes
2500 o més (*)0.01 € /prop/mes
(*) Si té més de 4000 propietats el convidam a posar-se en contacte amb nosaltres per estudiar el seu cas.

Comenci ara